map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map
logoAugenAuf

Interaktivní průvodce

po městě Ústí nad Labem

Interaktive Stadtkarte

Ústí nad Labem/Aussig

Kam v Ústí do galerie? Zeptejte se studentů

clickingMap

50.6741308N, 14.0276794E - Galerie Buňka


Zvětšit mapu

50.6622856N, 14.0072700E - Galerie Emila Filly


Zvětšit mapu

50.6564117N, 14.0480567E - Činoherní studio


Zvětšit mapu

50.6632808N, 14.0324500E - Fokus Kafé


Zvětšit mapu

50.6663897N, 14.0246767E - Galerie NF


Zvětšit mapu
foto mista

Pokud chcete poznat výtvarné Ústí, o prázdninách nejezděte. Motorem, který vnáší impulsy do galerijního života, jsou totiž studenti. Na rozdíl od jiných měst nemá Ústí svou oficiální městskou galerii.

Největší a nejstarší galerie, Galerie Emila Filly, se nachází na ústecké periferii v Předlicích uprostřed tradiční industriální architektury. Nejstarší galerií je jen proto, že v době totality přímo na Mírovém náměstí existovala městská galerie pod stejným jménem. Po přerušení svého působení pak našla prostory v nejvyšším patře Kulturního domu. Galerie ale brzy musela hledat nové útočiště. A našla je na periferii.

Studenti velmi rychle pochopili, že managery a rozhodčími umění jsou kurátoři. Ti rozhodují, jestli výstava dosáhne úspěchu a stane se populární, ale také jestli bude medializována a bude vydělávat peníze. Možnost vystavovat je v rukou těchto kurátorů.

Mladí lidé nečekají, až si jich někdo všimne. A zároveň se nebojí svými aktivitami bourat monopol na umění. V Ústí nad Labem proto vzniklo mnoho malých, studenty organizovaných galerií v alternativních prostorách: nástěnky na ulici, výlohy, průchody, spolupráce s kluby, privátní místnosti, sklepení, univerzitní prostory (venkovní i vnitřní).

Kurátor, či organizátor galerie určuje, kdo bude v tomto prostoru vystavovat. Vznikla ale i další myšlenka – myšlenka štafety. Umělec představí svou práci v galerii a sám vybere dalšího umělce a pozve jej, aby pokračoval vlastní výstavou.

Univerzita takové myšlenky podporuje stipendii nebo granty. Ale jsou zde i tací studenti, kteří uvažují o galerii jako o zcela nezávislé instituci. Je to možné? Nebo je to jen vize? Jan Krombholc chce jednu takovou galerii založit. Jeho hlavní motiv je vytvořit nezávislý prostor. A jeho postoje k umění? „Vnímat okolí kolem sebe, jen v jiných souvislostech.“

A není náhodou, že se Kramboholcovy aktivity pohybují na hranici sociální práce. Svou galerii chce založit v Předlicích, na známé ústecké periferii. Prostor už má, půjde ale o vzájemnou pomoc a výměnu? Nebo se ukáže, že takový prostor nemůže existovat bez finančních dotací a managerských plánů?

Studenti pozvánky na vernisáže a výstavy uveřejňují na sociálních sítích a informace o nich šíří pomocí letáků. Největší úspěch ale slaví tradiční orální způsob – když se mladý člověk dozví o zajímavé akci od přátel a pak se s nimi setká na vernisáži.

Galerie Buňka

Experimentální non-stop galerie – montážní buňka s proskleným průhledem – galerie bez dozoru

Její umístění na pozemku pedagogické fakulty ústecké univerzity v Ústí není náhodné. Vytváří komunikační platformu pro studenty a pedagogy. Jedná se o strategický bod konfrontující umělecké akademické prostředí se širokou veřejností. Galerie Buňka je neustále zpřístupněna náhodnému kolemjdoucímu, a to formou svého vypracovaného proskleného průhledu, který umožňuje svým provedením výklenku stát se pomyslnou součástí expozice.

Galerie, která vznikla jako diplomová práce studentky Terezy Záchové, je site-specific výstavní prostor, který je již uměleckým dílem sám o sobě. Kurátorským klíčem je propojení ústecké scény s dalšími městy: Prahou, Brnem, Plzní a Ostravou, a to formou spojení dvou umělců, kteří v Buňce současně vystavují. (zdroj: actiongalleries.info)

Oficiální stránka Action galleries

Činoherní studio - Výstavní prostor Lesa divokých sviní

Činoherní studio má v Ústí nad Labem tradiční pozici. Otevřeno je samozřejmě jen v době konání představení, ale proč nepropojit divadlo a autorské čtení s výtvarným uměním?

Oficiální stránka

Galerie Emila Filly

Galerie byla založena jako městská galerie v socialistickém Ústí nad Labem. Po delší pauze se usídlila v posledním patře Domu kultury v Ústí nad Labem, ale z provozních důvodů našla nové místo – na periferii – v industriální zóně – Předlice.

Galerie není aktivitou města, ale je v rukou především lidí, kteří působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Galerie Emila Filly je obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – Výtvarné umění lidem (LVU – VUL, o. p. s.) vznikla roku 1999 transformací z původní nadace stejného jména, která byla založena již roku 1992. Na internetových stránkách galerie se dočítáme také, že „Aktivity LVU – VUL, o. p. s. jsou koncentrovány na realizaci výstavních projektů současného výtvarného umění prezentovaných v Galerii Emila Filly. Neméně důležitým cílem je obecná propagace vizuální kultury směrem k široké a odborné veřejnosti – realizace doprovodného programu Galerie Emila Filly, projektů pro veřejné prostory, prezentace mladých, začínajících uměleckých osobností, spolupráce s odbornými, akademickými institucemi a realizace edičního programu.“

Galerie zprostředkovává současné umění studentů z celé Evropy, ale zároveň nabízí divákovi také vhled do současné kulturní scény v Čechách.

Vedle toho umožňuje zprostředkování výstav v podobě přednášek, autorských prohlídek a programů pro veřejnost.

Oficiální stránka Rok 2012

Fokus kafe

Galerie v kavárně – chráněné dílny Fokus

Prostor kavárny je výborným bodem pro setkání s klidným posezením. Vedle výstav renomovaných výtvarníků tam můžete vyrazit na přednášky pro veřejnost pořádané univerzitou i česko-německými organizacemi. Mnohé návštěvníky jistě nadchne komiksový vizuální styl, možnost zakoupit si výrobky chráněných dílen a internetová kavárna.

Webové stránky

Galerie NF

Výstava jako štafeta – ve sklepě i na dvorcích. Pozor, nutno zavolat předem!

Galerie NF je nezávislá galerie v Ústí nad Labem. Prostor galerie se nachází ve sklepním traktu činžovního domu v blízkosti městského centra a nově budovaného univerzitního kampusu. Otevření nového galerijního prostoru v Ústí nad Labem reflektuje poněkud monopolní situaci v oblasti zdejšího výstavního provozu.

Narušení prověřených a posvěcených stereotypů, snaha eliminovat kurátorský aspekt v provozu současného výtvarného umění, důraz na minimalizaci vedlejších provozních nákladů spojených s realizací výstav – to jsou hlavní charakteristiky Galerie NF, která se snaží rovněž naplnit požadavky po nezávislém prostoru umožňujícím realizovat komorní autorské projekty.

Zásadní rys Galerie NF spočívá v koncepci výstavního programu, který není konkrétně definován a bude výsledkem komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými umělci. Každý vystavující umělec osloví dalšího, kterého si sám vybere pro prezentaci, předá pomyslnou štafetu a také informaci o tomto novém prostoru. Princip náhody i posloupnosti generuje aktivní komunikační platformu, která není závislá na základní tezi nebo speciálním kurátorském zaměření.

Pokud ji chcete navštívit, stačí zavolat organizátorovi, který vám s radostí otevře.

Oficiální stránka

Galerijní tipy na večer

Experimentální prostor Mumie

Kinosál, hudební produkce, bar, výstavy. Prostor organizují studenti Fakulty umění a designu. Praxe pro kurátorská studia, ale specifikou tohoto prostoru je promítání kvalitních filmů, muzika a umění. Multifunkční prostor často hostí různé projekty a festivaly. Ještě specifičtějším prostorem jsou tzv. Záchodky, které se staly také oblíbeným místem již řady výstav.

Facebook
Facebook
Tumblr
Max Kafé

Další prostor, v němž propůjčují majitelé své stěny mladým tvůrcům. Max Kafé poskytuje zázemí také Činohernímu studiu, Národnímu domu či Experimentálnímu prostoru Mumie. Spolupracuje s festivaly Jeden svět nebo Barevná planeta.

V „Maxu“ se konají různé akce pro milovníky umění a kultury: koncerty, vystoupení, performance, výstavy a vernisáže, filmové projekce, autorská čtení, fonoarchivy, bazárky, maškarní večírky. Specializuje se na živý i reprodukovaný jazz, soul a latino, ale svou scénu nabízí rozmanitému programu.

Oficiální stránky

Galerijní tipy "otevřeno nonstop"

Bilboard galerie – bilboard ve městě jinak

Bilboardové plochy se nachází u studentských kolejí v Klíších a nedaleko kulturního domu v centru Ústí, v ulici Velká hradební. Tato galerie odráží myšlenku, že bilboard má velkou (formátově i obsahově) sdělovací hodnotu. Vystavující jsou studenti Fakulty umění a designu ústecké univerzity.

In Vitro Galerie

vitríny pod nákupním střediskem Kaufland nedaleko univerzity Studentská aktivita nedaleko univerzity.

Galerijní tipy v prostorách ústecké univerzity

Galerie Kindergarten

Katedra výtvarné kultury získala před lety paradoxně novou budovu. Místo historické prostorné budovy v centru města má nyní působiště v ústecké čtvrti Severní terasa v panelové jednopatrové budově bývalých jeslí. Hodně se bouralo, aby z malých místností vznikly ateliéry a přednáškové prostory. Dvojité zábradlí (pro malé a pro velké lidi) zůstalo jako vtipná vzpomínka na bývalou roli budovy.

O galerii se starají studenti a pedagogové katedry výtvarné kultury.

Galerie Koridor

Prostor, kterým projde za den velké množství studentů různých kateder univerzity. Za kliprámy velkých formátů se prezentují studenti výtvarné katedry a jejich hosté. Galerie je otevřena také prezentaci např. sociálně zaměřených projektů. Díky univerzitě je galerie přístupná ve všedních dnech téměř nepřetržitě.

Galerijní tipy pro volnou chvilku během dne

Informační centrum Ústí nad Labem

Město – Kraj Ústí nad Labem v nových prostorách paláce Zdar (architektura navazující na zbořený palác).Zeptejte se na cestu, kupte si mapu a prohlédněte si výstavu...

Galerie Armaturka

Malá, přilehlá místnost v prostorách Galerie Emila Filly se nazývá Galerie Armaturka, slouží především k prezentaci mladé ústecké studentské scény fakulty umění a designu.

Muzeum

výstavy vztahující se k česko-německé tematice, jediný prostor se stálou výstavou. Muzeum jako nová výkladní síň města, je také sídlem Collegia Bohemica, které iniciuje výstavy s česko-německou tematikou. Škoda, že jedinou stálou expozicí je Antický sen – výstava sádrových odlitků antických soch. Ale jak souvisí zrovna antika s jedinečnými momenty v historii a kulturním vývoji města Ústí nad Labem? Vždyť naše město je plné originálních témat, které by si zasloužily tuto poctu!

Vitrínky

Galerie Vitrínky disponuje výstavním prostorem daným devíti vitrínami o rozměrech 105 x 150 cm, které v minulosti sloužily k propagačním a informačním účelům. Tato specifická galerie se nachází v areálu Severočeské armaturky (dnešní galerie Emila Filly).

Myšlenka vystavovat ve vitrínách vychází již z aktivit umělecké skupiny PAS - produkce aktivit společnosti, která byla založena roku 2000 Jiřím Skálou a Tomášem Vaňkem.PAS v letech 2000-2004 uspořádala projekt instalace vitrín v různých městech ČR, Velké Británie, Německa a Ruska. Tenkrát vyzvali dvacet současných českých umělců, aby začali produkovat výstavní činnost ve vitrínách, které dostali.

Výstavní plán není předem rozvržený, vzniká spontánně s důrazem na to, že každý vystavující tvoří svou expozici přímo pro prostor vitrín. Takto zde vznikají vždy originální site-specific instalace, které pochází především od mladých studujících autorů z českých vysokých uměleckých škol.

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha byl za vlády komunistické strany změněn na sklad a později přetvořen ve výstavní síň. Taková změna si vyžadovala vybílit stěny plné fresek a odvézt veškeré vnitřní sakrální vybavení. Dnes tento kostel poskytuje plochu pro výstavy různého charakteru. Většinou reprezentativní, rešeršující působení různých institucí – například tradičně v zimních měsících ústecké základní umělecké školy. Barokní architektura proslulého severočeského architekta Octaviana Broggia ale vybízí k velkorysejším záměrům.

Fotogalerie

 • Bunka1
 • Bunka2
 • Bunka3
 • Bunka4
 • NF1
 • NF2
 • NF3
 • Fokus1
 • Fokus2
 • Fokus3
 • Fokus3
 • Fokus3
 • Fokus3
 • Fokus3

Diskuze

 • CNF
 • DTZF
 • MHausenblas
 • colegium
 • ujep
unie

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der drin enthaltenen Angaben.

Design (c) Barbora Skřivánková 2012
nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing