map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map
logoAugenAuf

Interaktivní průvodce

po městě Ústí nad Labem

Interaktive Stadtkarte

Ústí nad Labem/Aussig

klikaciMapa

Drážďany-Praha, hlavní tepna česko-německých vztahů. Každý Němec i Čech zná obě metropole, ale zkuste najít někoho, kdo vám povypráví i něco o tom, co je „mezi nimi“.

Dresden-Prag, eine Hauptader deutsch-tschechischer Begegnungen. Jeder Deutsche und Tscheche kennt die beiden Metropolen, aber kaum jemand weiß etwas über das „Dazwischen“.

A proto je tu tým projektu Otevři oči! Česko-německé tandemy ve svých příspěvcích ukazují Ústí nad Labem z úplně nové perspektivy. Vzniká tak interaktivní průvodce po městě od mladých pro mladé věkem i duší.

Wir, das Projektsteam Augen auf, möchten das ändern! Unsere deutsch-tschechischen Tandems zeigen dir Ústí nad Labem/Aussig aus einer ganz neuen Perspektive. Eine Stadtkarte von und für Junggebliebene.

Vydej se s námi na virtuální prohlídku tohoto města na Labi a nech se jím okouzlit! Třeba se pak brzy uvidíme v Ústí naživo;-)

Folge uns virtuell an die Stadt an der Elbe und lass dich von ihren Besonderheiten überraschen. Und vielleicht sehen wir uns dann schon bald ganz real in Ústí?

Náš tým Ti přeje šťastnou cestu! Vpravo na mapě si vyber jeden z našich tipů a nech se v příspěvcích unášet napříč Ústím. Anebo se vydej po našich stopách v přehledu Seznam míst a zjisti víc o tom, co Tě zajímá.

Das Projektteam Augen auf – Interaktive Stadtkarte der besonderen Art heißt dich auf unserer Seite herzlich willkommen und wünscht dir eine gute Reise! Rechts findest du unsere Interaktive Stadtkarte, wo du einen unserer Orte auswählen und dich dann quer durch Ústí führen lassen kannst, ganz nach deinem Interesse. Oder lass dich von unserer Übersicht Alle Orte inspirieren und erfahre mehr darüber.

  • Česko-německé fórum mládeže; Deutsch-tschechisches Jugendforum
  • DTZF
  • m hausenblas
  • colegium
  • Univerzita
unie

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der drin enthaltenen Angaben.

Design (c) Barbora Skřivánková 2012
nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing